Pro zákazníky

Bezpečí vašeho obydlí během dovolené

Jaro je v plném proudu, léto se nezadržitelně blíží a s ním také spousta slunce a doba dovolených. Proto bychom rádi svá obydlí ochránili nejen před nadbytkem slunečních paprsků, ale řada z nás také před zloději, kteří by chtěli náš dům navštívit v době naší nepřítomnosti.

Před časem přišel jeden německý měsíčník s velmi zajímavým a pro mnohé překvapivým zjištěním. Na základě analýzy dat poskytnutých policií byl proveden výzkum případů vloupání do soukromých objektů s ohledem na zabezpečení oken a balkónových dveří.
V prvé fázi se analýza zabývala faktory jako je roční doba, čas vloupání a místo vniknutí do objektu. Následně byl posouzen způsob zajištění obydlí, zejména jejich otvorových výplní.

Převládá podvečer v zimních měsících

Z posouzení ročního období vyplynulo, že výrazně nejčastěji dochází ke vloupáním v zimních měsících. V těchto měsících vzrůstá počet vloupání do soukromých objektů téměř na dvojnásobek!

Počet vloupání během roku

Analýza se zabývala rovněž dobou, kdy bývají loupeže nejčastěji páchány. Jak je vidět z grafů, dominantní jsou zejména zimní měsíce, kdy se stmívá dříve, a nejlákavější je pro zloděje právě podvečerní čas. K výrazně nejvyššímu počtu vloupání dochází mezi 16.00 až 20.00 hodinou – v této době jde o více než polovinu všech vloupání. Z toho lze odvodit, že případní zloději se řídí tím, zda se v domě svítí či ne a zda v něm dochází k nějakému pohybu.

Počet vloupání v průběhu dne

Způsob vniknutí do obydlí

V této souvislosti je patrný rozdíl mezi rodinnými domy a např. bytovými domy o více podlažích. U rodinných domů pachatelé vnikli dovnitř okny či balkónovými dveřmi v téměř 83 % případů, zatímco pouze cca 12 % vloupání bylo spácháno přes vchodové dveře. Zbývající případy se týkaly sklepních prostor apod.
U vícepodlažních domů pak bylo 64 % vloupání provedeno okny či balkónovými dveřmi v patře, 36 % vloupání umožnily vchodové dveře.

Také z českých policej¬ních statistik vyplývá, že pachatelé krádeží vloupáním nejčastěji volí cestu vniknutí do bytů v rodinných domech přes okna a balkónové dveře (téměř 80 % všech případů! – z toho okna téměř 26 % a balkónové dveře 52 %). Poněkud jiná je situace u bytů v bytových domech, zde volí zloději mnohdy přístupnější bytové dveře, i přesto jsou jejich cílem okna a balkónové dveře ve více jak 45 % případů (z toho okna cca 19 % a balkónové dveře cca 26 %).

Pomůže „pancíř“ před oknem k zajištění bezpečí obydlí?

Z výše uvedených údajů je potřeba ochrany otvorových výplní (oken, francouzských oken či dveří) patrná. Naši západní sousedé jsou v tomto ohledu přece jen o něco dále a jak je patrné z následujícího grafu, úspěšnost vloupání např. v roce 2008 oproti roku 1993 výrazně klesla. Případy, kdy bylo vloupání provedeno do objektu se zajištěnými dveřmi i okny jsou naprostou výjimkou. Podíl lepšího zajištění těchto otvorů je tedy nesporný.

Pokles úspěšnosti vloupání

Instalací venkovní stínicí techniky (z níž nejúčinnější jsou v tomto směru předokenní hliníkové rolety) zajistíte nejen fyzickou ochranu okenních prostor proti případnému vniknutí, ale současně znemožníte zlodějům jakýkoliv přehled o dění uvnitř obydlí. Ve večerním čase rolety jednoduše spustíte a zamezíte pohledům do vašeho domu zvenku.

Automatické žaluzie nebo rolety dostatečně zabezpečí obydlí

Velkým hitem poslední doby je instalace automatických žaluzií nebo rolet s elektrickým pohonem a jejich napojení na centrální systém, hodiny či sluneční a větrná čidla. Bez problémů si naprogramujete doby automatického vytažení a spuštění roletových systémů, takže nikdo nemá ani tušení, že jste odjeli na dovolenou a dům je prázdný. Stejně účinné je nastavení automatického vytažení a spuštění na základě intenzity slunečních paprsků či povětrnostních podmínek.

Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené výhody a k nim připočteme tepelnou úsporu, kterou instalace automatizované venkovní stínicí techniky jednoznačně přináší, není žádných pochyb o návratnosti této investice.

Ať už se ale rozhodnete pro kterýkoliv ze systémů venkovní stínicí techniky, je vždy vhodné, aby tato byla nejlépe již zahrnuta do projektu, neboť tak je její realizace nejefektivnější. Každý pozdější zásah do hotové budovy je již pracnější a nákladnější, některá řešení navíc již nemusí být ani možná bez zásahu do vzhledu budovy.