Články a tiskové zprávy

SVST členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) (www.svst.cz) opět rozšířilo počet svých členů a dále se integruje do struktur českého stavebnictví. Dne 8.12.09 bylo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí přijato za člena Svazu podnikatelů ve stavebnictví (www.sps.cz).

SVST se tak stává členem Svazu sdružujícího významnou část firem působících ve stavebnictví, reprezentujících více jak 75% stavebních kapacit v ČR. Členství ve Svazu významně posílilo schopnost SVST prosazovat zájmy členů v oblasti zákonů a nařízení vlády. Svaz je členem parlamentní skupiny pro bytovou politiku a parlamentního podvýboru pro stavebnictví. SVST se svým členstvím stává odborným poradcem Svazu v oboru stínicí techniky.

Na počátek března 2010 připravuje představenstvo valnou hromadu SVST za přislíbené účasti Ing. Bohuslava Štancla, MBA - obchodně technického ředitele Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a pana Kurta Grüna – zástupce European Solar-Shading Organisation (ES-SO) pro země východní Evropy (www.es-so.com).

Nové sdružení výrobců stínicí techniky chce být garantem profesionality v oboru.

PRAHA, říjen 2009 – 1. října 2009 bylo v Praze zaregistrováno sdružení výrobců stínIcí techniky a jejích částí. Sdružení si klade za cíl stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky, informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energií. S odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech. Zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám a legislativě.

Číst dál