Dokumenty o svazu

Kodex Svazu podnikatelů ve stínicí technice - SPST

Prosinec 2021

Členové SPST se dobrovolně zavázali, že budou při své obchodní činnosti dodržovat následující body, které tvoří tzv. Etický kodex členů SPST.

1. Členové SPST se zavazují k dodržování obecně uznávaných etických zásad podnikání.

2. Členové SPST soutěží s konkurenčními firmami pouze legálními prostředky v rámci hospodářské soutěže. K získávání zákazníků nepoužívají znevažování konkurence.

3. Členové SPST neuvádějí své zákazníky záměrně v omyl sdělováním neúplných cen.

4. Členové SPST podávají o svých výrobcích úplné informace, mají k dispozici zákonem požadovaná osvědčení.

5. Členové SPST poskytují svým zákazníkům záruční i pozáruční servis.

6. Členové SPST se zavazují, že k získání zakázky nepoužijí úplatek.

7. Členové SPST udržují své finance pod kontrolou tak, aby mohli plnit své závazky k dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím.

9. Členové SPST spolupracují na tvorbě statistik a analýz významných pro přehled o oboru stínicí techniky a pro jeho rozvoj.

Cílem etického kodexu členů SPST je společná deklarace vůle dodržovat tuto normu chování při jednání s širokou veřejností. Etický kodex je závazkem a součástí profesního chování každého člena SPST.