Fotogalerie

Skleněné slunolamy a zastínění střešních světlíků

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích získala v roce 2018 z dotačního programu IROP finanční prostředky na přístavbu knihovny Lidická 1. Realizace stavby započala 03/2019, předpokládaný termín dokončení 12/2020. Stavět se bude podle vítězného návrhu ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o., jež vzešel z architektonické soutěže realizované na přelomu roku 2016/2017.

Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Realizace přístavby a rekonstrukce prvního nadzemního podlaží stávající budovy umožní vytvoření prostoru pro volný výběr více než 100 tisíc svazků knih.
Naše firma byla oslovena realizací venkovní stínicí techniky, která je tvořena dvěma hlavními prvky.

1) Fasádní stínicí lamelová konstrukce – otáčivý skleněný slunolam.
Obvodový plášť budovy je stíněn konstrukcí tvořenou vertikálními otočnými lamelami, nosnou konstrukcí a pístovými motory. Pro zvýšení stínicího efektu jsou jednotlivé stěny budovy ovládány samostatně pomocí fotočidel.
Lamely jsou skleněné tvaru U o délce 4,5 m, okovány v AL patkách, spřaženy táhly a ovládány motory. Slunolam je otočný kolem svislé osy od 0° do 90°. Nosný systém je z AL profilů na horní a spodní straně, přikotveny k betonovému žlabu, který byl k tomuto účelu speciálně zkonstruován.

2) Horizontální stínění světlíků.
Střešní světlíky je nutné stínit kvůli tepelnému komfortu uvnitř budovy. Za tímto účelem jsme použili moderní systém ZIP-screenových markýz umístěných nad skly světlíků. Markýzy jsou ovládány řídícím systémem, stejně jako fasádní slunolam.

Tato stavba má kód ST16 Budova knihovny, České Budějovice a můžete pro ni hlasovat zde.

01_st16_budova_knihovny_den
01_st16_budova_knihovny_den
Podrobnosti obrázku
02_st16_lamely_2
02_st16_lamely_2
Podrobnosti obrázku
03_st16_lamely_1
03_st16_lamely_1
Podrobnosti obrázku
04_st16_lamela_detail_sklo
04_st16_lamela_detail_sklo
Podrobnosti obrázku
05_st16_svetliky
05_st16_svetliky
Podrobnosti obrázku
06_st16_budova_knihovny_soumrak
06_st16_budova_knihovny_soumrak
Podrobnosti obrázku