Fotogalerie

Předmětem dodávky pro porodnici JEANNE EBORI FONDATION v Libreville, Gabon byla dodávka a montáž stínicích lamel slunolamu ALARIS AERO AA.250 na východní, jižní a západní fasádu této budovy, a to v rozsahu 3 nadzemních pater.
Jedná se o aplikaci vertikálního slunolamu na budovu s použitím lamely AA.250, tedy o šířce 250 mm, a za použití patentovaného držáku těchto lamel: VARIOCLICK.
Sklon lamel je navržen pod úhlem 15° kvůli dosažení co největší zrakové pohody při pohledu zevnitř budovy. Rozteč lamel je navržena zejména s ohledem na vysoko postavené slunce na horizontu na 300 mm a 560 mm což by v našich podmínkách na 50té rovnoběžce v žádném případě nemohlo fungovat. Díky lokaci stavby na rovníku jsou plně funkční i lamely s roztečí 560 mm což je patrné ze zaslaných fotografií.
Dodavatel si na tomto projektu ověřil výpočtové a návrhové metody oslnění budovy vzhledem k odlišnému postavení slunce na horizontu vůči běžně navrhovaným slunolamům na 50té rovnoběžce.
Díky rozdílné legislativě musel také řešit technické požadavky, se kterými se ještě nesetkal: v Gabonu je v případě požáru vstup požárních jednotek do budovy přes okna, proto před okny, která jsou definována projektem jako požární vstupy, musí být lamely opatřeny speciálním mechanizmem, který umožní jednoduchým trhnutím vysazení lamel, ale zároveň nesmí dojít k pádu lamel na zem - viz detaily.
Dodavatel si také vyzkoušel, že v takto vzdálené destinaci je jediným rozhodným kritériem derivace času, protože je to jediný faktor ovlivňující zdárné bezvadné dokončení díla v zadaném čase.

Tato stavba má kód ST04 Porodnice Libreville.

000
000
Podrobnosti obrázku
001
001
Podrobnosti obrázku
002
002
Podrobnosti obrázku
003
003
Podrobnosti obrázku
004
004
Podrobnosti obrázku
005
005
Podrobnosti obrázku