Kalkulačka parametrů stínicích prvků

Kalkulačka je nástroj usnadňující výběr vhodného typu stínicí techniky dle jeho vlastností. Nabízí možnost porovnání vybraných typů stínicích prvků, a tím usnadňuje volbu nejvhodnějšího řešení z pohledu tepelné a zrakové pohody pro daného uživatele.

Tento nástroj je určen především pro osoby zabývající se stínicí technikou, které vědí, jak správně hodnoty do kalkulačky zadávat a odkud je čerpat. Zejména u tzv. Vlastních zadání se zadávají hodnoty, které dodávají ke svým výrobkům přímo výrobci a pracovníci z oboru stínicí techniky by je tedy měli mít k dispozici.

Pro výpočty a porovnání výrobků byly použity následující normy:
  • EN ISO 52022-1:2018, Energetická náročnost budov – tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením.
  • EN 14501:2006, Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda – Funkční charakteristiky a klasifikace.

Vyberte typ výrobku pro výpočet. Při výběru více typů výrobků je možné porovnávat jejich vlastnosti.

|
Pořadí Vybráno k porovnání Typy výrobků protisluneční ochrany
Typ výrobku Stav výrobku Barva
|

Parametry zasklení
Zadané hodnoty jsou použité pro výpočet u všech porovnávaných výrobků

Tabulka pro porovnání
Zobrazené hodnoty ve sloupcích lze seřadit kliknutím na nadpis sloupce.

Pořadí Zasklení D
Ug = 1,1 W/m2K
g = 32 %
Vlastnost výrobku v kombinaci se zvoleným zasklením tv Vlastnosti výrobku Vliv na tepelnou pohodu Vliv na zrakovou pohodu
  teb reb aeb
Typ výrobku Stav výrobku Barva gtot Fc Tv τe,B ρe,B αe,B Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot Neprůsvit­nost výrobku Ochrana před oslněním Noční soukromí Zrakový kontakt s okolím
Pořadí Typ výrobku Stav výrobku Barva gtot Fc Tv τe,B ρe,B αe,B Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot Neprůsvit­nost výrobku Ochrana před oslněním Noční soukromí Zrakový kontakt s okolím
Legenda
Fc - stínicí činitel (dle EN 14501)

Při zadaných parametrech stínění v kombinaci s výplní otvoru sníží daný prvek stínicí techniky prostup slunečního záření na uvedené %.

Výpočet stínicího činitele Fc

Při zadaných parametrech stínění v kombinaci s výplní otvoru projde do interiéru uvedené % sluneční energie.

Tv - činitel prostupu světla

Při zadaných parametrech stínění v kombinaci s výplní otvoru projde z exteriéru do interiéru uvedené % denního světla.

τe,B - transmise (propustnost) - činitel prostupu sluneční energie

Záření, které je propuštěno přes stínicí prvek do interiéru.

ρe,B - reflexe (odrazivost) - činitel odrazu sluneční energie

Záření, které je stínicím prvkem odraženo zpět do venkovního prostoru.

αe,B - absorpce (pohltivost) - činitel pohlcení sluneční energie

Záření, které je stínicím prvkem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu.

Vliv na tepelnou a zrakovou pohodu

0 = velmi malý vliv; 1 = malý vliv; 2 = mírný vliv; 3 = značný vliv; 4 = velký vliv.

Neprůsvitnost výrobku

Za výrobkem není vnímatelné světlo o intenzitě do 10 Lux = 1; 1 000 Lux = 2; více než 75 000 Lux = 3.

Tuto kalkulačku vytvořil odborný tým Svazu podnikatelů ve stínicí technice. Verze: 2.1