O nás

O nás

SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST) bylo zaregistrováno 1. října 2009 Odborem živnostenským a občanskosprávním Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem jednacím 15/09. V roce 2018 došlo k transformaci ve SVAZ PODNIKATELŮ VE STÍNICÍ TECHNICE (SPST).

Svaz si klade za cíle:

  1. být garantem profesionality na trhu stínicí techniky,
  2. informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie,
  3. s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech,
  4. zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám, a v legislativě,
  5. zasadit se o správné a co největší využití stínicí techniky.

V červnu 2013 tehdy ještě sdružení vydalo PRODUKTOVÉ LISTY - základní nezávislý technický dokument z oboru stínicí techniky. Tuto první nezávislou komplexní informaci o stínicí technice svého druhu u nás zpracoval odborný tým sdružení, který je složen z odborníků z řad členských firem a jeho úkolem je m.j. vyjadřovat se k odborným dotazům, otázkám norem či připomínkovat legislativní změny apod. Produktové listy přibližně každé 3-4 roky aktualizujeme. Poslední aktualizace byla dokončena v roce 2023. Produktové listy naleznete v Odborné sekci, kategorii Dokumenty a normy.

V roce 2011 začal svaz vydávat odborný časopis „Stínicí a vratová technika“, který od roku 2017 navázal na předchozích 6 ročníků, kdy byl vydáván pod názvem „RTS Magazín žaluzie ● rolety ● vrata“. Bližší nformace a všechna vydaná čísla naleznete v sekci Magazín SVT. V roce 2023 byl časopis převeden do on-line formátu, což nám umožňuje mnohem pružněji předávat aktuální informace o našem oboru. Portál SVT Magazín tak v současné době můžete sledovat zde.

Jak své členy, tak veřejnost informujeme o dění v oboru stínění, spolupracujeme s komorami a konfederacemi z příbuzných oborů a v neposlední řadě naši odborníci spolupracují s příslušnými orgány při tvorbě norem či legislativy.

Svaz je a i do budoucna hodlá zůstat otevřený všem firmám působícím v oboru, které budou ochotny podporovat výše uvedené cíle.