Pro zákazníky

Praktické tipy pro výběr vhodného stínění

Abyste si dokázali z nabídky stínění vybrat skutečně správný výrobek, záleží především na tom, co od stínění očekáváte, jakou potřebu chcete prostřednictvím stínicích prvků řešit.
Základní otázkou tedy je, zda potřebujete stínění interiérové, nebo exteriérové. Zatímco stínění interiérové vám kromě stínění poskytne větší možnosti designového řešení interiéru, exteriérové stínění vám jako bonus poskytne řešení energetické náročnosti budovy nebo zvýšení bezpečnosti budovy.

Při svých úvahách byste si tedy měli položit následující otázky.

 • Chcete interiér zastínit a současně ho doplnit o zajímavý designový prvek? Pak můžete zvolit látkové rolety, římské rolety nebo japonské stěny či vertikální žaluzie. U těchto prvků dnes výrobci nabízejí širokou škálu látek, od těch, které zastíní interiér lehce, až po látky zatemňovací, jejichž světelná propustnost je velice nízká. Kromě toho je na trhu i bohatý výběr barev a designů. A zvolit můžete dokonce i látku nehořlavou (přesněji řečeno obtížně hořlavou).
 • Chcete současně se stíněním řešit i vnější architektonickou stránku budovy? Potom budete vybírat z exteriérových prvků, jako jsou venkovní žaluzie, venkovní rolety, slunolamy nebo některý z prvků venkovního látkového stínění.
 • Hraje pro vás roli případné bezpečnostní hledisko (ochrana před nepřiznivými povětrnostními vlivy nebo před zloději)? Zde se nejspíše bude váš výběr ubírat především směrem k venkovním roletám, případně venkovním žaluziím.
 • Pořizujete stínicí techniku do novostavby, anebo do stávající budovy? V tomto případě je důležité, zda byla provedena potřebná stavební příprava (zejména u venkovních prvků), nebo zda je ještě možno ji provést. Stínění je sice možno instalovat i do stávající stavby, ale dodatečné stavební úpravy jsou jednak provázeny vícenáklady, jednak mohou zúžit možnosti vašeho výběru stínicího prvku.
 • Budete stínicí techniku využívat v soukromé, či pracovní sféře? Se stínicí technikou v soukromých budovách bývá manipulováno méně často, naproti tomu v komerčních prostorách mnohem častěji – je proto vhodné volit výrobky s odlišnou životností.
 • Jaký význam pro vás má pohodlí při ovládání stínicích prvků? Rozdíl mezi manuálním ovládáním a ovládáním motorickým je z hlediska námahy zejména u venkovních prvků značný a motorické ovládání tedy v tomto případě rozhodně není luxusem. V naprosté většině případů lze motorizaci provést i ke stávajícímu stínění, ale i zde je včasné řešení levnější než dodatečné.
 • Máte v úmyslu propojit stínění s jinými automaticky řízenými prvky v budově (osvětlení, větrání apod.) a tím dosáhnout výrazných úspor na vytápění, chlazení nebo osvětlení? Zde platí zásada o včasném řešeni dvojnásob. Promyšleným řešením všech systémů ještě ve fázi projektu můžete ušetřit náklady například na zmenšení kapacity klimatizace, upravit systém provětrávání apod., a významně tak snížit nejen vstupní investici, ale i pozdější provozní náklady.

Finanční hledisko by nemělo převážit nad požadovanými parametry. Je důležité připomenout, že každý dodatečný zásah do budovy nebo místnosti bude znamenat dodatečné stavební práce a tím také finanční náklady. V krajním případě doporučujeme investovat minimálně do stavební přípravy pro budoucí stínicí prvky.

Jak přistupovat k zadání konkrétní objednávky?

Zákazník by měl již při zadávání objednávky znát dispozice stavby, do které bude stínění instalováno:

 • počet stavebních otvorů, které chce zastínit (oken, balkonových dveří apod.);
 • jejich rozměry (počítejte ale s tím, že zodpovědný dodavatel si vždy následně provádí ještě vlastní přesné zaměření);
 • orientaci budovy (místnosti) vůči světovým stranám – kvůli volbě nejvhodnějších stínicích prvků (ne všechny strany budovy musejí být nutně stíněny stejnými prvky);
 • pokud uvažujete o motorizovaném ovládání, je nutné znát rozmístění elektrických přípojek, v případě propojení s automaticky řízenými systémy také jejich rozmístění a zapojení.

Zákazník by měl určitě při zadávání objednávky zohledňovat nejen cenu, ale také délku záruky a to, zda má daný dodavatel také nějakou historii, zda má kamenný obchod, aby se měl zákazník v případě reklamace kam obrátit. Pokud objednává například žaluzie za pár korun od výrobce oken, který má sídlo na druhé straně republiky, pak by měl zákazník počítat s tím, že již při případné záruční opravě může mít problém, a to nemluvíme o opravě pozáruční.

Nezanedbatelná je také informovanost zákazníka ohledně údržby – po provedení instalace trvejte na předání instrukcí o manipulaci s dodaným výrobkem a o jeho správné údržbě! Velmi opomíjená je například u markýz skutečnost, že pokud si pořídíte větrné čidlo, nelze počítat s tím, že markýzu ráno vytáhnete a odjedete do práce, neboť pokud přijde poryv větru, nebude mít čidlo (vzhledem k rozměrům markýzy) dostatek času zareagovat, a vítr pak může markýzu poškodit. Na takto vzniklou vadu se záruka nevztahuje. Větrné čidlo tedy zvyšuje komfort, nicméně právě u tohoto produktu není možné se spoléhat jen na ně.

Zákazník by si měl udělat čas, aby byl montáži přítomen – optimálně majitel objektu, nejlépe ten, kdo zadával objednávku. Není vhodné pověřit převzetím výrobku osobu, která nezná detaily zadání objednávky a důvody, které vedly k volbě té či oné finální varianty. Předejdete tak nedorozuměním a nespokojenosti s realizací dodávky.

Kromě toho, že by na objednávce měl mít zákazník vždy vyspecifikovaný výrobek, počet kusů a cenu, mohou se tam objevit také zkratky označující například odstín barvy apod. Doporučujeme si proto nechat vše důkladně vysvětlit – nebojte se zeptat. Na objednávce by měla být uvedena i případná záloha, kterou výrobce požaduje, a také orientační termín dodání – především u venkovního stínění je potřeba vzít v úvahu i počasí, které může ovlivnit domluvený termín montáže.

Věříme, že při dodržení výše uvedených tipů dopadne zakázka k oboustranné spokojenosti. Drtivá většina firem z našeho oboru má zájem svou práci odvést dobře a spokojený zákazník je její největší odměnou!