Pro zákazníky

Praktické tipy pro výběr vhodného stínění

Při svých úvahách byste si tedy měli položit následující otázky.

 • Chcete interiér zastínit a současně ho doplnit o zajímavý designový prvek? Pak můžete zvolit látkové rolety, římské rolety nebo japonské stěny či vertikální žaluzie. U těchto prvků dnes výrobci nabízejí širokou škálu látek, od těch, které zastíní interiér lehce, až po látky zatemňovací, jejichž světelná propustnost je velice nízká. Kromě toho je na trhu i bohatý výběr barev a designů. A zvolit můžete dokonce i látku nehořlavou (přesněji řečeno obtížně hořlavou).
 • Chcete současně se stíněním řešit i vnější architektonickou stránku budovy? Potom budete vybírat z exteriérových prvků, jako jsou venkovní žaluzie, venkovní rolety, slunolamy nebo některý z prvků venkovního látkového stínění.
 • Hraje pro vás roli případné bezpečnostní hledisko (ochrana před nepřiznivými povětrnostními vlivy nebo před zloději)? Zde se nejspíše bude váš výběr ubírat především směrem k venkovním roletám, případně venkovním žaluziím.
 • Pořizujete stínicí techniku do novostavby, anebo do stávající budovy? V tomto případě je důležité, zda byla provedena potřebná stavební příprava (zejména u venkovních prvků), nebo zda je ještě možno ji provést. Stínění je sice možno instalovat i do stávající stavby, ale dodatečné stavební úpravy jsou jednak provázeny vícenáklady, jednak mohou zúžit možnosti vašeho výběru stínicího prvku.
 • Budete stínicí techniku využívat v soukromé, či pracovní sféře? Se stínicí technikou v soukromých budovách bývá manipulováno méně často, naproti tomu v komerčních prostorách mnohem častěji – je proto vhodné volit výrobky s odlišnou životností.
 • Jaký význam pro vás má pohodlí při ovládání stínicích prvků? Rozdíl mezi manuálním ovládáním a ovládáním motorickým je z hlediska námahy zejména u venkovních prvků značný a motorické ovládání tedy v tomto případě rozhodně není luxusem. V naprosté většině případů lze motorizaci provést i ke stávajícímu stínění, ale i zde je včasné řešení levnější než dodatečné.
 • Máte v úmyslu propojit stínění s jinými automaticky řízenými prvky v budově (osvětlení, větrání apod.) a tím dosáhnout výrazných úspor na vytápění, chlazení nebo osvětlení? Zde platí zásada o včasném řešeni dvojnásob. Promyšleným řešením všech systémů ještě ve fázi projektu můžete ušetřit náklady například na zmenšení kapacity klimatizace, upravit systém provětrávání apod., a významně tak snížit nejen vstupní investici, ale i pozdější provozní náklady.

Finanční hledisko by nemělo převážit nad požadovanými parametry. Je důležité připomenout, že každý dodatečný zásah do budovy nebo místnosti bude znamenat dodatečné stavební práce a tím také finanční náklady. V krajním případě doporučujeme investovat minimálně do stavební přípravy pro budoucí stínicí prvky.

Jak přistupovat k zadání konkrétní objednávky?

Zákazník by měl již při zadávání objednávky znát dispozice stavby, do které bude stínění instalováno:

 • počet stavebních otvorů, které chce zastínit (oken, balkonových dveří apod.);
 • jejich rozměry (počítejte ale s tím, že zodpovědný dodavatel si vždy následně provádí ještě vlastní přesné zaměření);
 • orientaci budovy (místnosti) vůči světovým stranám – kvůli volbě nejvhodnějších stínicích prvků (ne všechny strany budovy musejí být nutně stíněny stejnými prvky);
 • pokud uvažujete o motorizovaném ovládání, je nutné znát rozmístění elektrických přípojek, v případě propojení s automaticky řízenými systémy také jejich rozmístění a zapojení.

Zákazník by měl určitě při zadávání objednávky zohledňovat nejen cenu, ale také délku záruky a to, zda má daný dodavatel také nějakou historii, zda má kamenný obchod, aby se měl zákazník v případě reklamace kam obrátit. Pokud objednává například žaluzie za pár korun od výrobce oken, který má sídlo na druhé straně republiky, pak by měl zákazník počítat s tím, že již při případné záruční opravě může mít problém, a to nemluvíme o opravě pozáruční.

Nezanedbatelná je také informovanost zákazníka ohledně údržby – po provedení instalace trvejte na předání instrukcí o manipulaci s dodaným výrobkem a o jeho správné údržbě! Velmi opomíjená je například u markýz skutečnost, že pokud si pořídíte větrné čidlo, nelze počítat s tím, že markýzu ráno vytáhnete a odjedete do práce, neboť pokud přijde poryv větru, nebude mít čidlo (vzhledem k rozměrům markýzy) dostatek času zareagovat, a vítr pak může markýzu poškodit. Na takto vzniklou vadu se záruka nevztahuje. Větrné čidlo tedy zvyšuje komfort, nicméně právě u tohoto produktu není možné se spoléhat jen na ně.

Zákazník by si měl udělat čas, aby byl montáži přítomen – optimálně majitel objektu, nejlépe ten, kdo zadával objednávku. Není vhodné pověřit převzetím výrobku osobu, která nezná detaily zadání objednávky a důvody, které vedly k volbě té či oné finální varianty. Předejdete tak nedorozuměním a nespokojenosti s realizací dodávky.

Kromě toho, že by na objednávce měl mít zákazník vždy vyspecifikovaný výrobek, počet kusů a cenu, mohou se tam objevit také zkratky označující například odstín barvy apod. Doporučujeme si proto nechat vše důkladně vysvětlit – nebojte se zeptat. Na objednávce by měla být uvedena i případná záloha, kterou výrobce požaduje, a také orientační termín dodání – především u venkovního stínění je potřeba vzít v úvahu i počasí, které může ovlivnit domluvený termín montáže.

Věříme, že při dodržení výše uvedených tipů dopadne zakázka k oboustranné spokojenosti. Drtivá většina firem z našeho oboru má zájem svou práci odvést dobře a spokojený zákazník je její největší odměnou!