Dokumenty a normy

Produktové listy stínicí techniky - AKTUALIZACE 2023

Svaz podnikatelů ve stínicí technice nedávno dokončil aktualizaci nezávislého technického dokumentu Produktové listy stínicí techniky, reflektující nejnovější informace a předpisy z oboru stínicí techniky.

Produktový list je ucelený dokument, který popisuje účel výrobku, jeho funkci ve stavbě a užitné vlastnosti, rozdělení podle technických parametrů a materiálové složení produktu. Velice důležitou součástí produktových listů je výčet způsobů montáže a ovládání. V produktových listech jsou uvedeny základní požadavky norem, které jsou doplněny

o vlastnosti v normách neuvedené nebo normami nepožadované. Definice výrobků jsou použity z ČSN EN 12216:2003 - Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice.

Z hlediska struktury je každý produktový list (kromě prvního a posledních dvou) rozdělen do následujících kapitol:

1. Účel produktu
2. Rozdělení produktu
3. Technický popis produktu
4. Normové požadavky
5. Další vlastnosti nepožadované normou (nebo v normě neuvedené)
6. Další doplňující informace

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování energetické náročnosti budov, a také vzhledem k aktualizaci normy ČSN EN 14501:2021 Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda – Funkční charakteristiky a klasifikace jsme toto třetí – aktualizované – vydání Produktových listů doplnili o nový produktový list Vliv stínicí techniky na tepelnou a zrakovou pohodu, který se věnuje právě těmto parametrům stínění. Věříme, že díky uvedeným změnám bude tento dokument opět komplexněji a také přehledněji popisovat nejběžněji používané varianty stínicí techniky na českém trhu.

Na dokumentu pracoval Odborný tým SPST a na jeho připomínkování se podíleli všichni členové svazu. Při formulaci technických požadavků spolupracoval Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Všem spolupracujícím osobám i institucím tímto děkujeme za jejich úsilí, které tomuto dokumentu věnovali!

Pro přístup k dokumentu se, prosím, zaregistrujte zde.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST