Dokumenty a normy

Produktové listy stínicí techniky - aktualizace

V září 2017 dokončil odborný tým Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) aktualizaci nezávislého technického dokumentu z oboru stínicí techniky - PRODUKTOVÝCH LISTŮ.

Do nové verze byl přidán nový produktový list na pergoly a také produktový list na řídicí systémy stínicí techniky. Pohony, které byly v předchozí verzi zmiňovány vždy u každého stínicího prvku, jsme ve II. vydání z jednotlivých produktových listů vyjmuli a vytvořili pro ně také samostatný produktový list. Do aktualizace jsme navíc zapracovali výsledky odborných projektů, na nichž odborný tým SVST pracoval - zejména např. normové výpočty stínicího součinitele Fc.

Také tentokrát dokument po stránce citovaných norem verifikoval Výzkumný ústav pozemních staveb - VÚPS.

Věříme, že díky uvedeným změnám bude tento dokument opět komplexněji a přehledněji popisovat hlavní produkty stínicí techniky na českém trhu a přispěje k jejich hojnějšímu využívání.

Současně chci poděkovat těm členským firmám SVST, které poskytly své pracovníky k práci na tomto rozsáhlém úkolu. Bez nich by dokument nemohl vzniknout, ani by nemohla být provedena tato aktualizace. Přehled těchto firem naleznete v závěru dokumentu.

V plném znění můžete dokument stáhnout zde (6 MB).

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST