Dokumenty a normy

Související nařízení vlády

190 / 2002 Sb. Technické požadavky na stavební výrobky
616 / 2006 Sb. Technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
24 / 2003 Sb. Technické požadavky na strojní zařízení
17 / 2003 Sb. Technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí