Dokumenty a normy

Studie Guidehouse - Stínicí technika jako součást řešení dekarbonizačních cílů pro fond budov

Nedávná studie Guidehouse*/ při porovnání klimatizace a stínicí techniky jako řešení pro snížení přehřívání v budovách ukazuje, že automatizovaná stínicí technika může výrazně snížit spotřebu energie budov, až o 60 % do roku 2050. Stínicí technika může také drasticky snížit emise skleníkových plynů, od současné doby do roku 2050 lze dosáhnout jejich úspory až 100 Mt, a zároveň přizpůsobit evropský fond budov účinkům změny klimatu. A konečně, přechod z klimatizace na větší míru využití stínicí techniky by znamenal nižší celkové náklady, čímž by se do roku 2050 mohlo ušetřit ohromných 14,6 miliard EUR ročně na investicích a spotřebě energie na chlazení prostoru.

*/ “Solar shading – Synergising mitigation of GHG emissions and adaptation to climate change. The potential to disrupt rising cooling demand and overheating in European buildings”, Guidehouse Germany GmbH, 5 . listopad 2021

Podrobně se touto studií a z ní vyplývajícími prioritami zabývá stanovisko celoevropského sdružení stínicí techniky ES-SO, které v plném znění naleznete zde (v angličtině zde).