Dokumenty a normy

Studie tepelné zátěže rodinného domu

Koncem roku 2017 dokončil Odborný tým SVST třetí ze svých větších odborných projektů - Studii snížení tepelné zátěže rodinného domu při použití stínicích prvků.

Předmětem této studie je výpočet tepelných zisků okny knkrétního projektu pasivního domu dle ČSN 73 0548 při použití stínicí techniky a bez ní, dále odhad nákladů na realizaci chlazení pro eliminaci tepelných zisků, odhad úspory energie při provozování chladicího zařízení a odhad množství emisí CO2. Ve studii je proveden výpočet zisků pro jednu místnost v RD s komentářem, a dále je pro celý objekt provedena simulace tepelné zátěže s vyhodnocením nákladů na provoz chladicího zařízení a možné úspory.

Výsledkem studie je závěr, že použitím stínicích prvků s redukčním součinitelem Fc =< 0,08 je možné dosáhnout stavu, kdy není potřeba instalovat chlazení, aby nebyla překročena normová hodnota teploty v interiéru v letním období, což je 27°C. Dle Projektu II - Hodnoty redukčního (stínicího) součinitele Fc (pro refereční zasklení typu C) by se mohlo jednat o:

  • venkovní žaluzie světlé barvy,
  • předokenní rolety světlé nebo střední barvy,
  • fasádní clony s blackoutovou (zatemňující) látkou světlé nebo střední barvy.

Zkrácená verze studie je k dispozici zde, celá studie potom zde (2 MB) a příloha Hodnoty stínicího součinitele pro základní skupiny stínicích prvků zde.