Články a tiskové zprávy

3. valná hromada SVST

SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ REKAPITULOVALO PRVNÍ ROK SVÉ ČINNOSTI

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí, které v tuto chvíli čítá již 18 členských firem, uspořádalo dne 27. října 2010 v Praze třetí řádnou valnou hromadu. Vzhledem k tomu, že se konala téměř přesně rok po založení sdružení, byla vhodnou příležitostí k rekapitulaci uplynulého roku a k diskusi o záměrech sdružení na příští rok.

 

V uplynulém roce členové sdružení vytvořili v tomto rozsahu historicky první přehled o trhu stínicí techniky u nás podle jednotlivých jejích druhů, a to s následujícími výsledky:

 

Svou činnost zahájil také odborný tým sdružení, který vytvořil první komplexní informaci o stínicí technice, jejích vlastnostech a možnostech využití. Tato informace se stala jednak součástí ročenky České komory lehkých obvodových plášťů a jednak připravujeme také její využití jako učebních podkladů pro střední a vysoké školy se stavebním zaměřením.

Sdružení v uplynulém období navázalo dlouhodobou spolupráci se Státním fondem životního prostředí ohledně zvýšení informovanosti o vlivu stínicí techniky na energetickou úspornost budov.

Významným bodem jednání valné hromady byl také plán činnosti na příští rok. V roce 2011 bude kladen důraz zejména na další zvýšení informovanosti o možnostech stínicí techniky, na působení sdružení při prosazování standardu kvality ve stínicí technice a na edukační působení směrem k odborné veřejnosti.

Plán činnosti tak vyplynul m.j. z diskuse o potřebách členů sdružení, která proběhla v rámci valné hromady a byla jednou z prvních příležitostí ke sdílení názorů na důležitá nebo i palčivá témata v oboru stínicí techniky. Věříme, že takovéto otevřené diskuse do budoucna ještě více přispějí k rozvoji našeho oboru.

Ing. Štěpánka Lubinová - Výkonná manažerka SVST