EPBD

EPBD

Svaz podnikatelů ve stínicí technice SPST v součinnosti s celoevropským sdružením stínicí techniky ES-SO (www.es-so.com) dlouhodobě pomáhá prosazovat zájmy oboru v české i evropské legislativě.

V letošním roce vyvinulo celoevropské sdružení ES-SO, jehož je náš svaz členem, maximální úsilí o podporu oboru stínění zasláním žádosti o zařazení stínicí techniky mezi technická zařízení budov (TZB), a to úpravou článku 2.6 směrnice EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive = Evropská směrnice o energetické náročnosti budov).

Vzhledem k tomu, že Česká republika je aktuálně předsednickou zemí EU a má tak možnost výrazněji ovlivňovat aktivity EU, přesunulo se těžiště tohoto úsilí právě na český svaz - SPST.

Jsme si vědomi toho, že případná změna týkající se stínicí techniky nevyřeší aktuální dramatickou situaci s energiemi teď, v řádu nejbližších měsíců, ale rozhodně je významná pro budoucí dlouhodobě udržitelné snižování energetické náročnosti budov a emisí CO2.

Na tomto místě předkládáme dokumenty, které mapují tyto naše aktivity a které přinášejí argumenty o vlivu automatizované stínicí techniky na úspory energie v budovách a na snížení emisí CO2:

  • Dopis ES-SO evropský institucím se žádostí o zařazení stínicí techniky mezi technická zařízení budov (EN + CZ),
  • Výsledky studie společnosti Guidehouse (EN + CZ),
  • Výsledky studie společnosti Guidehouse – summary (EN),
  • Dopis SPST zástupcům české legislativy i stálého zastoupení ČR v EU (CZ).