Dokumenty a normy

Produktové listy stínicí techniky - AKTUALIZACE 2023

Svaz podnikatelů ve stínicí technice nedávno dokončil aktualizaci nezávislého technického dokumentu Produktové listy stínicí techniky, reflektující nejnovější informace a předpisy z oboru stínicí techniky.

Produktový list je ucelený dokument, který popisuje účel výrobku, jeho funkci ve stavbě a užitné vlastnosti, rozdělení podle technických parametrů a materiálové složení produktu. Velice důležitou součástí produktových listů je výčet způsobů montáže a ovládání. V produktových listech jsou uvedeny základní požadavky norem, které jsou doplněny

o vlastnosti v normách neuvedené nebo normami nepožadované. Definice výrobků jsou použity z ČSN EN 12216:2003 - Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice.

Z hlediska struktury je každý produktový list (kromě prvního a posledních dvou) rozdělen do následujících kapitol:

1. Účel produktu
2. Rozdělení produktu
3. Technický popis produktu
4. Normové požadavky
5. Další vlastnosti nepožadované normou (nebo v normě neuvedené)
6. Další doplňující informace

Číst dál

ČSN EN 12216 - SLOVNÍK POJMŮ

1. října 2021 vstoupila v platnost norma ČSN EN 12216 (vydána 1. 9. 2021, účinnost 1. 10. 2021). Na její implementaci se podílel také Svaz podnikatelů ve stínicí technice, který českou verzi v průběhu roku 2020 a 2021 připomínkoval. Zde přinášíme základní názvosloví použité v této normě, navíc doplněné o odpovídající výrazy tak, jak jsou v normě používány v některých hlavních jazykových mutacích.

 Slovnik pojmu z oboru ilustracni obrazek 2

Kompletní slovník pojmů naleznete zde.

Studie Guidehouse - Stínicí technika jako součást řešení dekarbonizačních cílů pro fond budov

Nedávná studie Guidehouse*/ při porovnání klimatizace a stínicí techniky jako řešení pro snížení přehřívání v budovách ukazuje, že automatizovaná stínicí technika může výrazně snížit spotřebu energie budov, až o 60 % do roku 2050. Stínicí technika může také drasticky snížit emise skleníkových plynů, od současné doby do roku 2050 lze dosáhnout jejich úspory až 100 Mt, a zároveň přizpůsobit evropský fond budov účinkům změny klimatu. A konečně, přechod z klimatizace na větší míru využití stínicí techniky by znamenal nižší celkové náklady, čímž by se do roku 2050 mohlo ušetřit ohromných 14,6 miliard EUR ročně na investicích a spotřebě energie na chlazení prostoru.

*/ “Solar shading – Synergising mitigation of GHG emissions and adaptation to climate change. The potential to disrupt rising cooling demand and overheating in European buildings”, Guidehouse Germany GmbH, 5 . listopad 2021

Podrobně se touto studií a z ní vyplývajícími prioritami zabývá stanovisko celoevropského sdružení stínicí techniky ES-SO, které v plném znění naleznete zde (v angličtině zde).

Konference STÍNICÍ TECHNIKA - FOR ARCH 2019 - SBORNÍK

V průběhu veletrhu FOR ARCH 2019, a to 20. září 2019, realizoval SPST konferenci STÍNICÍ TECHNIKA - INOVATIVNÍ KONCEPT PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY.

Odborným garantem konference byla Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. a v průběhu konference zazněla následující témata:

 • Stínicí technika - její minulost, současnost a budoucnost - Ing. Miroslav Jakubec, Servis Climax, a.s.
 • Stínicí technika v Nové Zelené úsporám - Ing. Štěpánka Lubinová, SPST
 • Bioklimatická pergola jako stínicí prvek pro terasy - Ing. Tomáš Petruška, AL Pergoly s.r.o.
 • Dřevěná stínicí technika a její možnosti - Maxmilián Pavlas, HELIOTECH s.r.o.
 • Stínicí technika v architektuře a nutnost jejího zapracování již do návrhu - Ing. arch. Pavel Horák, prodesi/domesi
 • Inspirativní realizace stínicí techniky - Ondřej Behún, SPST
 • Soltis a novinky v slnečnom tienení - Soňa Ballóková, Serge Ferrari S.A.S.
 • Význam dočasné ochrany prostřednictvím stínicí techniky pro světové klima - Wilhelm Hachtel, IVRSA, Německo

Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům i partnerům konference, kterými byly firmy: AL Pergoly s.r.o., HELIOTECH s.r.o., Serge Ferrari S.A.S a ALUKON KG.

Sborník z konference naleznete zde.

Studie tepelné zátěže rodinného domu

Koncem roku 2017 dokončil Odborný tým SVST třetí ze svých větších odborných projektů - Studii snížení tepelné zátěže rodinného domu při použití stínicích prvků.

Předmětem této studie je výpočet tepelných zisků okny knkrétního projektu pasivního domu dle ČSN 73 0548 při použití stínicí techniky a bez ní, dále odhad nákladů na realizaci chlazení pro eliminaci tepelných zisků, odhad úspory energie při provozování chladicího zařízení a odhad množství emisí CO2. Ve studii je proveden výpočet zisků pro jednu místnost v RD s komentářem, a dále je pro celý objekt provedena simulace tepelné zátěže s vyhodnocením nákladů na provoz chladicího zařízení a možné úspory.

Výsledkem studie je závěr, že použitím stínicích prvků s redukčním součinitelem Fc =< 0,08 je možné dosáhnout stavu, kdy není potřeba instalovat chlazení, aby nebyla překročena normová hodnota teploty v interiéru v letním období, což je 27°C. Dle Projektu II - Hodnoty redukčního (stínicího) součinitele Fc (pro refereční zasklení typu C) by se mohlo jednat o:

 • venkovní žaluzie světlé barvy,
 • předokenní rolety světlé nebo střední barvy,
 • fasádní clony s blackoutovou (zatemňující) látkou světlé nebo střední barvy.

Zkrácená verze studie je k dispozici zde, celá studie potom zde (2 MB) a příloha Hodnoty stínicího součinitele pro základní skupiny stínicích prvků zde.

Produktové listy stínicí techniky - aktualizace

V září 2017 dokončil odborný tým Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) aktualizaci nezávislého technického dokumentu z oboru stínicí techniky - PRODUKTOVÝCH LISTŮ.

Do nové verze byl přidán nový produktový list na pergoly a také produktový list na řídicí systémy stínicí techniky. Pohony, které byly v předchozí verzi zmiňovány vždy u každého stínicího prvku, jsme ve II. vydání z jednotlivých produktových listů vyjmuli a vytvořili pro ně také samostatný produktový list. Do aktualizace jsme navíc zapracovali výsledky odborných projektů, na nichž odborný tým SVST pracoval - zejména např. normové výpočty stínicího součinitele Fc.

Také tentokrát dokument po stránce citovaných norem verifikoval Výzkumný ústav pozemních staveb - VÚPS.

Věříme, že díky uvedeným změnám bude tento dokument opět komplexněji a přehledněji popisovat hlavní produkty stínicí techniky na českém trhu a přispěje k jejich hojnějšímu využívání.

Současně chci poděkovat těm členským firmám SVST, které poskytly své pracovníky k práci na tomto rozsáhlém úkolu. Bez nich by dokument nemohl vzniknout, ani by nemohla být provedena tato aktualizace. Přehled těchto firem naleznete v závěru dokumentu.

V plném znění můžete dokument stáhnout zde (6 MB).

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Stanovisko k povinnosti označovat vnitřní clony značkou CE

Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2013 došlo ke změně legislativy v povinnosti označovat vnitřní clony, vydalo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí oficiální stanovisko k těmto změnám. Neoficiální znění tohoto stanoviska naleznete v PDF příloze.

O vydání oficiální verze můžete požádat na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Produktové listy stínicí techniky

Po téměř dvouletém úsilí dokončil v červnu 2013 odborný tým Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) první nezávislý technický dokument z oboru stínicí techniky u nás - PRODUKTOVÉ LISTY. Dokument jsme v závěru nechali posoudit Výzkumnému ústavu pozemního stavitelství (VÚPS), a to zejména z hlediska platných norem.

Tímto Vám produktové listy dáváme k dispozici a věříme, že najdou své uplatnění jak mezi projektanty, tak u výrobních a montážních firem, ale také při výuce problematiky stínění na školách se stavebním zaměřením.

V letošním roce se chystáme dokument aktualizovat, a proto k němu uvítáme Vaše případné připomínky a náměty, které nám můžete sdělit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to pokud možno do 30. června 2015. Předem děkujeme za Vaši spolupráci na zvyšování úrovně našeho oboru.

Současně chci osobně poděkovat těm členským firmám SVST, které poskytly své pracovníky k práci na tomto rozsáhlém úkolu. Bez nich by dokument nemohl vzniknout. Přehled těchto firem naleznete v závěru dokumentu.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SVST