Dokumenty a normy

Normy související s problematikou předokenních rolet

ČSN EN 13659 Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky
(prosinec 2004)
ČSN EN 1932 Doplňky - Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metody
(únor 2002)
ČSN EN 13125 Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku
(červenec 2002)
ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně
(květen 2007)