Fotogalerie

Netypické fixní a otočné lamely a venkovní žaluzie

Tato realizace pro nás byla velkou výzvou, ale zároveň nakonec i skvělou zkušeností. Projekt byl celkově už ze začátku velmi náročný ze strany projektování, jelikož usazení konstrukcí muselo být provedeno již na stávající budovu s finální fasádou. Tato situace s sebou nesla hned první problémy, a to, že jsme si z hlediska kotvení nemohli určit rozteče kotvicích bodů, které při horizontálním stínění zastupují jeden z velmi důležitých faktorů a tím je průhyb lamel mezi dvěma kotvicími body.

Projekt je realizován pomocí netypických lamel, jejichž tvar je podobný tvaru lamel venkovních žaluzií typu Z – 90. Projekt je rozdělený do dvou částí.

1) Část při pohledu ze strany ulice obsahuje převážně fixní lamely, které přesně osově navazují na lamely otočné viz obr. 01. Jedno z realizačních kritérií, které mělo splňovat, že při zaklopeném stavu otočných lamel bude celá stěna působit jako jeden nerušený celek.

2) Část při pohledu ze strany vnitrobloku obsahuje fixní lamely, do kterých jsou v oblasti oken implementovány venkovní žaluzie, pro lepší regulaci světla uvnitř bytových jednotek.

Celý projekt sestává celkově ze tří typů stínění, které jsou na sebe logicky navázány tak, aby byly splněny požadavky designera a architekta, kteří kladli nekompromisní nároky na celou realizaci. Realizace tedy stává z následujících prvků:

1) fixních lamel tvořících značnou část projektu – viz obr. 01;

2) otočných lamel (obr. 02) tvořících jedinečný a ucelený design projektu pohledové strany z části od ulice, které zastupovaly jeden z nejnáročnějších požadavků architekta, a to na průhyb lamel při celkové délce lamely 3540 mm; do tohoto problému jsme zanesli naše know-how, které nakonec jako jeden z faktorů rozhodlo o realizaci ve výběrovém řízení;

3) samonosných venkovních žaluzií implementovaných do fixního lamelového pole (obr. 03) tak, aby při náklonu tvořily jednotný celek a souvislou horizontální linii – viz obr. 04.

Projekt začal vznikat na žádost architekta, který měl nelehký úkol vymyslet „zakrytí“ rušivého přemostění mezi dvěma budovami. Jedna z myšlenek byla tedy obě protilehlé stěny zakrýt adekvátním typem stínění, které bude splňovat požadavky na prostup světla, regulaci světla a v neposlední straně splňovat požadavky na futuristický design.

Největší problém, který bylo zapotřebí vyřešit, byl průhyb nejdelších lamel, který byl způsoben kotvicími body umístěnými cca 3500 mm od sebe. Tento problém po zanesení našeho know - how byl plně rozhodující ve výběrovém řízení. Dalším nelehkým úkolem bylo kotvení. Zde jsme se museli přizpůsobit již stávající skladbě budovy a vyhnout se tak různým konstrukčním profilům, armaturám atd. Jelikož byl kladen požadavek na přerušené tepelné mosty, je celá konstrukce je vynesená celkem na 113 ks Fischer Thermax v celkové zátěži stínicí techniky cca 3500 kg. V této části jsme do projektu zahrnovali i statické výpočty na základě hmotnostního rozdělení po fasádě. Mezi další problémy se řadila jak logistika, tak problém s montáží hlavně ze strany vnitrobloku. Bylo zapotřebí vystavět lešení až do výšky 16 m. Problém nastával zejména kvůli tvaru budovy, který zamezoval výstavbě lešení v rovnoběžnosti s přemostěním. Tento problém měl za následek, že lešení bylo v některých místech až přes 1 m od fasády, což značně komplikovalo montáž.

Další zajímavosti o realizaci:

  • na výstavbu bylo použito cca 3500 kg materiálu,
  • celkem bylo použito cca 2300 bm lamel,
  • na spojení lamel se základní nosnou konstrukcí bylo použito cca 6450 trhacích nýtů,
  • realizace probíhala za přítomnosti 10 lidí po dobu 11 pracovních dnů,
  • naklápěcí lamely jsou ovládány lineárním motorem s dálkovým ovládáním.
01-uvodni
01-uvodni
Podrobnosti obrázku
02
02
Podrobnosti obrázku
03
03
Podrobnosti obrázku
04
04
Podrobnosti obrázku
05
05
Podrobnosti obrázku