Články a tiskové zprávy

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ

 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí, které v tuto chvíli čítá již 16 členských firem a představuje tedy významnou část trhu stínicí techniky, uspořádalo dne 11. března 2010 v Praze druhou řádnou valnou hromadu. V závěrečné části vystoupili pozvaní hosté a proběhla tisková konference. V pracovní části valné hromady byl odsouhlasen výsledek hospodaření za rok 2009 a odsouhlasen plán činnosti na rok 2010 s tím, že byla v souvislosti s veškerou činností sdružení zdůrazněna zejména nezávislost sdružení při podávání informací o oboru stínicí techniky.

Cílem valné hromady však bylo také přivést zástupce členských firem k jednomu stolu a zahájit tak vzájemné sdílení informací o oboru a diskuzi o jeho možnostech a směrech dalšího rozvoje.

Pro příští měsíce jsou cíle sdružení, které v tuto chvíli zastupuje cca 50 až 60 % trhu stínicí techniky v ČR, zejména:

          definovat pojem kvality v oboru stínicí techniky a tuto informaci poté předat odborné i neodborné veřejnosti,

          propagovat a vysvětlovat velké možnosti úspor plynoucí z využití stínicí techniky skýtající až 25 % úspor energií využívaných na chlazení a vytápění budov,

          vytvořit analýzu oboru stínicí techniky u nás a díky těmto údajům poté

          efektivně prosazovat zájmy členů – např. snahou o zařazení stínicí techniky do programu Zelená úsporám.

 

Se zájmem byly přijaty také příspěvky pozvaných hostů. Ing. Bohuslav Štancl, MBA - obchodně technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR přítomné informoval o možnostech podpory sdružení při prosazování jeho zájmů směrem ke státním institucím, ale také o možnostech využívání stávajících vzdělávacích aktivit určených členům SPS. Ing. Milan Zápotocký – člen představenstva České komory lehkých obvodových plášťů nabídnul spolupráci při komunikaci zejména s architekty a projektanty, kteří jsou pro obě oborová sdružení společnou cílovou skupinou. Pan Kurt Grün – zástupce ES-SO (European Solar-Shading Organisation) pro země východní Evropy přinesl řadu zajímavých informací o směrnici Evropské unie o energetické efektivnosti budov (EPBD), o účasti ES-SO na přípravě obdobných směrnic v rámci EU, a také o výsledcích průzkumů, potvrzujících např. až 15% úspory při vytápění budov nebo až 30% úspory při chlazení budov díky využití stínicí techniky. Přitom potenciál úspor je obrovský, protože plných 41 % energií je využíváno pro bytové a kancelářské prostory.

Setkání členů sdružení ukázalo zřetelně potřebu podpory stínicí techniky a možnosti jejího využití. Sdružení má jasné cíle pro rok 2010 a společně s dalšími partnerskými oborovými uskupeními směr rozvoje pro budoucnost.