Aktuality

Valná hromada - příležitost k rekapitulaci 1. roku činnosti

Valná hromada sdružení - příležitost k rekapitulaci 1. roku činnosti

Ve středu 27. října 2010 se v Praze konala 3. valná hromada sdružení, která byla m.j. příležitostí k rekapitulaci 1. roku činnosti.

Zejména se pak valná hromada věnovala plánu dalšího působení sdružení v roce 2011, který vycházel jednak z dosavadních zkušeností, ale ve kterém se objevily i některé nové aktivity sdružení. Efektivněji a otevřeněji byla pojata diskuse o potřebách členů, která byla zdrojem dalších námětů na budoucnost sdružení.

Více informací naleznete v sekci O nás v tisku - Tiskové zprávy a členové navíc v registrované části členské sekce.

Valná hromada sdružení

Ve středu 27. října 2010 proběhne v Praze další valná hromada sdružení.

Kromě informací o dosavadním průběhu činnosti sdružení v roce 2010 bude tentokrát na programu zejména plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2011.

Do plánu činnosti se postupně začínají promítat zkušenosti, které již sdružení ze své činnosti získává a které se tedy projevují v návrhu nových aktivit sdružení. I tentokrát proto budou členové moci aktivně ovlivnit chod sdružení svou diskusí a hlasováním o projednávaných otázkách.

O průběhu a výsledcích valné hromady vydáme i tentokrát tiskovou zprávu.

Proběhlo další jednání představenstva

Dne 9. září 2010 se ve Velké Bíteši konalo další jednání představenstva sdružení.

Mezi hlavní projednávané body tentokrát patřily výsledky analýzy trhu stínicí techniky v ČR - první ucelená informace o tomto oboru u nás.

Dalším významným bodem byly postupující práce na projektu spolupráce se Státním fondem životního prostředí o významu stínicí techniky pro energetickou úspornost budov a případně i o zahrnutí stínicí techniky do programu Zelená úsporám.

V souvislosti s vývojem sdružení dochází také k potřebě aktualizovat jeho cíle a současně i mechanismy, podle kterých sdružení funguje. Proto představenstvo projednalo také návrhy těchto změn a stanovilo plán činnosti na rok 2011. Součástí návrhů na příští rok jsou také novinky v medializaci stínicí techniky u nás, ale také české stínicí techniky v zahraničí.

Nejdůležitějším bodem jednání, který ovšem navazoval na všechny předchozí, byla příprava příští valné hromady sdružení, která se uskuteční 27. října 2010 v Praze, a na které bude nutno všechny návrhy projednat se všemi členy a připravit tak činnost sdružení v příštím roce.

Všem členům tedy znovu připomínáme důležitost tohoto setkání, abychom mohli všechny tyto významné body zdárně projednat a odvést pro náš obor opět kus práce.

Příští jednání představenstva sdružení